Her kan du finne ledig stilling i Oslo

Jobbintervju

Den vanligste årsaken til at unge mennesker flytter inn til storbyer, er for å finne seg arbeid. Slik har det alltid vært. I byen er det tilsynelatende jobb for alle, men mange får allikevel erfare at det ikke er så lett å finne en ledig stilling som man kanskje hadde trodd.

Arbeidsledighet i Oslo

Den gode nyheten er at arbeidsledigheten i Oslo er synkende. Tall fra NAV viser at det er færre ledige i Oslo i 2018 sammenlignet med 2017, og at trenden fortsetter i samme positive retning. Ifølge SSB er det flere ledige stillinger på landsbasis i år, enn på samme tid i fjor. I Oslo er det størst behov for arbeidskraft i næringene eiendomsdrift, teknisk og faglig tjenesteyting, informasjon og kommunikasjon og helse- og sosialfag.

Mange som flytter til Oslo ser for seg å jobbe innen varehandel, og dette er en næring som sysselsetter mange unge arbeidstakere. Dessverre har det vært svak eller ingen vekst innen varehandel de siste årene. En av årsakene til dette kan være at vi handler mer på nett, og får varer direkte hjem. En annen årsak er at tomteprisene i Oslo fortsetter å stige, spesielt i sentrum, og det er dyrt å etablere næringsvirksomhet der kundene er.

Dette kan et bemanningsbyrå gjøre

Dersom du bor i byen og er arbeidsledig, kan det være en god idé å henvende seg til et lokalt rekrutteringsfirma i Oslo. Lokale rekrutterere har gjerne bred innsikt i arbeidsmarkedet, og vet hvor de kan henvende seg for å finne ledige stillinger.

Hvilket bemanningsbyrå du velger er avhengig av hvilken bransje du ønsker å jobbe i, og hvilket nivå du ønsker å jobbe på. Ønsker du for eksempel å bli rekruttert som leder i Oslo, trenger du et bemanningsbyrå som har innsikt i den type stillinger. Da finner det sted en grundigere kartlegging av kandidater, og utvelgelsesprosessen er lengre. Ofte involverer det også headhunting.

Ønsker du derimot å arbeide innenfor salg og service, kan du for eksempel henvende deg til et vikarbyrå. Da får du mulighet til å prøve deg i mange forskjellige yrker. Dette kan gi deg et stort fortrinn, spesielt for uerfarne arbeidstakere. Ved å prøve litt forskjellig kan man teste ut hvilke stillinger som er en god match, man skaper et kontaktnettverk og får med seg mange gode referanser videre.  

Skrive CV og søknad

Du har sikkert hørt det før - en god CV og søknad er alfa og omega. Du tenker kanskje at du har en god søknad, men det kan allikevel være lurt å få noen andre til å kikke på den for å få nye innspill. Mange glemmer å skrive en utfyllende CV fordi de anser den som et vedlegg til søknaden. Faktisk er det mange arbeidsgivere som kun ser på CV-en, uten å lese søknadsbrevet. I andre tilfeller er det motsatt. Det er derfor helt essensielt at både søknadsbrevet og CV-en har et godt innhold, og at de utfyller hverandre.

Aktive arbeidssøkere har gjerne mange utgaver av CV-en sin. En av utgavene bør være generell, slik at du kan laste opp CV-en på nett. Når du søker på en utlyst stilling, må du tilpasse CV-en til bedriften du søker hos. Det er altså ikke bare søknadsbrevet som skal være personlig. Også CV-en bør adresseres direkte til mottaker, og inneholde opplysninger som du tror er spesielt relevante for dem.

Her finner du ledige stillinger

Foruten bemanningsbyråer, finnes det mange steder å lete etter ledige stillinger. Det finnes en mengde elektroniske portaler hvor du kan registrere deg. Noen er generelle, og noen er bransjespesifikke. Du kan også finne ledige stillinger på arbeidsgiverens hjemmeside, men det forutsetter at du vet hvor du vil jobbe.

I tillegg til dette blir det vanligere og vanligere å rekruttere gjennom sosiale medier, og da tenker vi ikke bare på LinkedIn. Det sirkulerer stadig stillingsutlysninger på Facebook, og også Instagram har blitt vanligere. Ulempen for deg som arbeidssøker er at spredning av utlysninger i sosiale kanaler ofte fører til en storm av søknader. Skal du søke på en av disse stillingene, er det derfor svært viktig å klare å skille seg ut i mengden.

Legg igjen en kommentar